Przegląd innowacyjnych start-upów medycznych w Polsce

Top Disruptors in Healthcare

…przyszłość ochrony zdrowia

Zespół Młodych Menedżerów Medycyny jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentną kadrę zarządzającą w medycynie. Zrzesza najwybitniejszych studentów oraz absolwentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych i informatycznych oraz innych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony zdrowia. Działa pod egidą Polskiej Federacji Szpitali.

Przygotowanie młodych adeptów polega na spotkaniach z obecnymi liderami, praktykach w szpitalach, zapoznawaniu się z mechanizmem pracy podmiotów leczniczych, a także na rozmowach z przedstawicielami resortu ochrony zdrowia oraz innych instytucji państwowych.  Planowane są praktyki zagraniczne we współpracy z Europejską Federacją Szpitali HOPE.

Zespół MMM  uczestniczy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, opiniuje aktualne wydarzenia i współpracuje z interesariuszami systemu.

Dowiedz się więcej

…pod egidą liderów

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest organizacją zrzeszającą szpitale w całym kraju niezależnie od ich struktury własnościowej. Dziś należy do niej ponad 200 szpitali.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz poprawy jakości w ochronie zdrowia, dobrych praktyk zarządzania placówkami medycznymi, korzystnego ustawodawstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania. PFSz reprezentuje polskie szpitale w rządzie, a także na arenie europejskiej.

Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% łóżek szpitalnych Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

MMM to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce i Europie.

Codziennie działamy na rzecz ochrony zdrowia. Bądź częścią naszej elitarnej organizacji.

Kreuj z nami przyszłość ochrony zdrowia.

DOŁĄCZ DO NAS