Wyrażamy głębokie zaniepokojenie, że w naszym systemie działają tylko tak radykalne kroki jak strajk. Ucząc się podejmowania decyzji stawiamy na jasno określoną strategię podpartą dogłębną analizą otoczenia, a ignorowanie potrzeb swoich pracowników musi prowadzić do ostatecznych działań. Ochrona zdrowia potrzebuje reform, a złotym środkiem wydaje się być partnerstwo publiczno-prywatne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komentarzem nt. sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka.

Czytaj więcej