Wzięliśmy czynny udział w X Konferencja Hospital & Healthcare Management 2016 organizowanej przez Termedia. Pierwszego dnia zaprezentowaliśmy nasz Zespół, drugiego dnia nasza Przewodnicząca Ligia Anna Kornowska, jako członek Rady Programowej konferencji, opowiadała o edukacji medycznej w Polsce.

Konferencję możemy śmiało zaliczyć do udanych. Wiceprzewodniczący Mateusz Jankowski i Paweł Kroczek rozpoczęli rozmowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia, dotyczące koordynowanej opieki zdrowotnej, byłym Gubernatorem Stanu Wisconsin – Scott’em McCallum – o projekcie doskonalenia kompetencji w medycynie oraz z United States National Institutes of Health (Narodowe Instytuty Zdrowia), na temat dyrektywy antynikotynowej.

Już niedługo bogatsza fotorelacja oraz wywiad udzielony dla Menedżer Zdrowia