Sprawne poruszanie się w ochronie zdrowia wymaga znajomości aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu. W obliczu zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia, z punktu widzenia interesariuszy sytemu, niezwykle istotnym jest poznanie założeń i konsekwencji wprowadzanych reform. „Monitor zmian w systemie ochronie zdrowia” to narzędzie ułatwiające poruszanie się po systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w obliczu tak licznie zachodzących zmian.

„Monitor zmian w ochronie zdrowia” to autorski projekt Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, stanowiący kompleksowe opracowanie najważniejszych zmian aktualnie toczących się w sektorze ochrony zdrowia.

Celem projektu jest spójne i przystępne przedstawienie zarówno przyjętych, jak
i procedowanych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, obwieszczeń i założeń projektów dotyczących ochrony zdrowia. W opracowaniu reform uwzględniono cele, główne założenia,
a także przewidywane skutki i rekomendacje, które odniesiono do sytuacji przed proponowaną reformą. W przypadku zmian nie będących przedmiotem osobnego aktu prawnego analizy dokonano w oparciu o oficjalne stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

Projekt skierowany jest do menedżerów placówek medycznych, pracowników jednostek ochrony zdrowia, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pacjenckich,
a także wszystkich osób, zainteresowanych sektorem ochrony zdrowia w Polsce.

Wierzymy, że „Monitor zmian w ochronie zdrowia” stanowić będzie narzędzie ułatwiające poruszanie się po systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w obliczu tak licznie zachodzących zmian.

Autorzy zakładają cykliczną aktualizację „Monitora” celem dostosowania do aktualnej sytuacji legislacyjnej aktów prawnych oraz uzupełnienie projektu o kolejne opracowania reform.

www.zmianywzdrowiu.pl

 

Mateusz Jankowski

Wiceprzewodniczący
ds. polityki zdrowotnej

 

E: mateusz.jankowski@menedzerowiemedycyny.pl

biuro@zmianywzdrowiu.pl