22 marca 2017r. w ramach study tour odwiedziliśmy Szpital Bielański w Warszawie.
Spotkanie przybliżyło nam strukturę podmiotu, zagadnienia związane z finansami oraz zasobami ludzkimi w szpitalu.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor – Doroty Gałczyńskiej-Zych, poznaliśmy zasady funkcjonowania oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Jako Młodzi Menedżerowie mieliśmy wiele pytań, dlatego dziękujemy za cierpliwość, wyczerpujące odpowiedzi i cenne wskazówki do dalszego rozwoju kariery.