19 maja 2017r. gościliśmy w Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, gdzie zdobyliśmy wiedzę od praktyków w zakresie: kryzysu w mediach, systemu bezpieczeństwa w szpitalu, ochrony danych osobowych oraz zadań pełnomocnika ds. pacjenta. Podczas Study tour odwiedziliśmy jeden z oddziałów, aptekę szpitalną, centrum zarządzania kryzysowego, SOR oraz nowoczesne lądowisko.

 

 

Przybliżyło to nam funkcjonowanie tak dużego szpitala, jakim jest szpital kliniczny.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Przylądek Nadziei, któr
y ze względu na specyfikę zakresu udzielanych świadczeń, jest interesujący dla przyszłych menedżerów jednostek ochrony zdrowia.

Dziękujemy zespołowi Szpitala i Przylądka za poświęcony czas, naukę i możliwość zetknięcia się z rzeczywistym zarządzaniem szpitali oraz wymianę poglądów i doświadczeń z Dyrektorem Piotrem Pobrotynem.