Pierwszego dnia Hospital & Healtcare Management 2017 odbyła się sesja specjalna Młodych Menedżerów Medycyny, podczas której Ligia Kornowska, Przewodnicząca, Zespółu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, Mateusz Jankowski, Wiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej,  oraz  Paweł Kroczek, Wiceprzewodniczący ds. szpitalnictwa i biznesu przedstawili aktualności zespołu.

Drugiego dnia odbyła się Sesja pt.: „Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta: aktualne zagadnienia”, której moderatorem była Ligia Kornowska, a wśród panelistów głos zabrał Piotr Najbuk, członek MMM.

Zespół MMM prowadził również stoisko informacyjne.