3 października 2017r. podczas konferencji „Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość” mieliśmy przyjemność prowadzić swój panel pt: WIZJA MŁODYCH MENEDŻERÓW MEDYCYNY – JAK START-UPY ZMIENIAJĄ OCHRONĘ ZDROWIA

Moderatorem była Ligia Anna Kornowska – dyrektor zarządzająca Polska Federacja Szpitali (PFSz), prezes Medycznego Centrum Telemonitoringu, przewodnicząca Młodych Menedżerów Medycyny

PANELIŚCI
Kamil Adamczyk – Młodzi Menedżerowie Medycyny, prezes Inteliclinic Inc.,
prof. Jarosław Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej „Menedżera Zdrowia”,
mec. Piotr Najbuk – Młodzi Menedżerowie Medycyny, prawnik DZP, prezes Telemedica ltd., wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
Dominik Swadźba – Młodzi Menedżerowie Medycyny, prezes HouseMed,
dr Patrycja Wizińska-Socha – partner Młodych Menedżerów Medycyny, prezes Nestmedic

ZAGADNIENIA:

1. Technologia jako odpowiedź na wyzwania w sektorze ochrony zdrowia
2. Nasze oczekiwania względem nowych technologii – zniesienie bariery zasobowej, nowa jakość usług, zmiana modelu udzielania świadczeń
3. Od koncepcji do wdrożenia – jak się tworzy nowe rozwiązania w medycynie
4. Wyzwania prawne, technologiczne i społeczne towarzyszące postępowi w ochronie zdrowia

relacja on-line: https://www.termedia.pl/mz/Jak-startupy-zmieniaj-ochrone-zdrowia-Dowiedz-sie-ogladajac-nagranie-debaty,27957.html