W dniu 24.01 członkowie MMM wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w Sejmie RP, podczas którego Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił swoje priorytety.

Posiedzenie poprzedzone było oprowadzeniem członków MMM po gmachu Sejmu przez przewodnika z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia miało szczególny charakter ze względu na wystąpienie Pana Ministra. Ujął w nim ważne kwestie, m.in. efektywności, innowacyjności w medycynie, informatyzacji, konieczności odbiurokratyzowania ochrony zdrowia, wzmocnienia sekretariatu medycznego, działań w obszarze badawczo-rozwojowym, skoordynowanej opieki zdrowotnej, opieki okołoporodowej i praw kobiet, dialogu z interesariuszami systemu.

Członkowie MMM chętnie będą uczestniczyć w tym dialogu i reprezentować postawę dążenia ku polepszaniu jakości w ochronie zdrowia i efektywności menedżerskiej.