Spotkania z liderami.

Raz w miesiącu Zespół MMM spotyka się z wybraną wybitną osobistością ochrony zdrowia. Spotkania mają charakter nieformalnych podwieczorków, podczas których można wymienić poglądy oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Praktyki z zarządzania.

Chętnym umożliwiamy odbycie praktyk z zarządzania i administracji podmiotu leczniczego. Praktyki takie polegają na zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną, polityką kadrową, sytuacją ekonomiczno-finansową, systemem rozliczania świadczeń i innymi.

Staże.

Oferujemy odbycie płatnych staży i praktyk w firmach partnerskich. Jest to pozycja nieobligatoryjna, a uzyskanie zatrudnienia zależy od indywidualnych kandydatów. Organizujemy również praktyki w takich strukturach jak Ministerstwo Zdrowia, Izby Lekarskie i innych.

Publikacje i konferencje.

Zachęcamy naszych Członków do zajmowania stanowiska w sprawie bieżących wydarzeń w ochronie zdrowia. Umożliwiamy opublikowanie artykułów i raportów w mediach branżowych. Zapewniamy wejściówki na konferencje, a także możliwość wypowiadania się jako panelista/wykładowca.

Networking.

Główną ideą MMM jest integracja nie tylko międzypokoleniowa, ale i międzywydziałowa. Poznając ludzi, którzy będą stanowić przyszłość ochrony zdrowia w Polsce, można już dziś rozpocząć współpracę i tworzyć rozwiązania poprzez nowoczesne podejście. Interdyscyplinarność zapewni możliwość wymiany doświadczeń.