Młodzi Menedżerowie Medycyny to Zespół zrzeszający ludzi u progu swojej kariery zawodowej, którzy będąc specjalistami w różnych sektorach, koncentrują się na poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest on odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie na doskonale przygotowaną kadrę zarządzającą w medycynie. MMM zapewnia zdobywanie wiedzy i kwalifikacji pod okiem najlepszych menedżerów medycyny – zarówno w kraju, jak i za granicą. Realizacja integracji międzywydziałowej oraz międzypokoleniowej umożliwi ewolucję rynku zdrowia oraz osiągnięcie nowoczesnych standardów w organizacji opieki medycznej.

Działamy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

Jesteśmy przyszłością ochrony zdrowia.

Organizujemy praktyki i staże, uczestniczymy w spotkaniach z ludźmi mającymi wpływ na wygląd opieki zdrowotnej w Polsce, opiniujemy bieżące wydarzenia oraz tworzymy wspólne projekty. Nasza działalność skupia się na trzech obszarach, które współtworzą sektor ochrony zdrowia.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

POLITYKA ZDROWOTNA

Współpracujemy z organizacjami kreującymi politykę zdrowotną

Organizujemy praktyki i spotkania z przedstawicielami MZ, WHO, Izb Lekarskich i innych

FARMACJA I BADANIA KLINICZNE

Współpracujemy z sektorem farmaceutycznym

Organizujemy staże i praktyki, a także spotkania z zarządami firm farmaceutycznych oraz współpracę w zakresie badań klinicznych.

SZPITALNICTWO I BIZNES MEDYCZNY

Współpracujemy ze szpitalami

Organizujemy certyfikowane praktyki z zarządzania podmiotem leczniczym, współpracujemy z przedsiębiorstwami medycznymi

Wizja.

Młodzi Menedżerowie Medycyny mają przede wszystkim wspomóc rozwój wybitnych jednostek. Umożliwiamy nawiązywanie kontaktów z liderami ochrony zdrowia, zdobywanie wiedzy pod ich okiem i nabywanie praktyki w ramach staży. Dzięki interdyscyplinarności możemy realizować nowoczesne projekty medyczne wewnątrz zespołu. Nie istnieje u nas hierarchia w standardowym tego słowa znaczeniu. Ważne, żebyś był/a poważny/a i odpowiedzialny/a. Udzielasz się w takim zakresie, w jakim chcesz się udzielać. Pracujesz na swoją przyszłość.

Cel.

Naszym głównym celem jest poprawa jakości leczenia i opieki nad pacjentem w skali makro. Wierzymy, że można to osiągnąć poprzez efektywne zarządzanie oraz systemowe rozwiązania. Jako młodzi, ambitni i pracowici ludzie skupieni na sektorze ochrony zdrowia rozpoczynamy działanie na rzecz społeczeństwa już u progu naszej kariery. Uważamy, że wszelkie reformy należy rozpocząć od edukacji – i sami tę ideę realizujemy, ucząc się i przygotowując do pracy w sektorze, który potrzebuje nowoczesnego podejścia i kompetentnej kadry zarządzającej.

Szpitale partnerskie.

0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług

Poznaj nas.

Ligia Kornowska
Ligia KornowskaPrzewodnicząca
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Młodych Menedżerów Medycyny. Studentka 5 roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym oraz 2 roku kierunku ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wiceprezydent IFMSA-Poland w latach 2015-2016. Organizatorka 35. National General Assembly. Autorka licznych artykułów dot. ochrony zdrowia.

W wolnych chwilach tancerka i instruktorka tańca towarzyskiego.

„Pragnę pomagać ludziom, a dzięki lekarskiemu sercu i biznesowemu umysłowi będę mogła robić to w skali makro. Integracja międzydyscyplinarna i międzywydziałowa jest podstawą rozwoju sektora medycznego. Nowoczesna kadra zarządzająca powinna cechować się szerokimi kompetencjami i wiedzą, którą zdobywa od samego początku swojej kariery.

Wytrwałość jest miarą prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu, ale to entuzjazm go zapoczątkowuje”

Mateusz Jankowski
Mateusz JankowskiWiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej
Student VI roku na Wydziale Lekarskim w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendysta projektu Liderzy Ochrony Zdrowia – Fundacji im. Lesława A. Pagi. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony zdrowia.

Zainteresowany możliwościami wykorzystania nowych technologii w medycynie, reformą systemu kształcenia kadr medycznych i polityką zdrowotną.Globtroter, w wolnych chwilach podróżuje z plecakiem po najdalszych zakątkach globu.

„Fundament systemu ochrony zdrowia stanowią ludzie, którzy go tworzą i w nim pracują. Dzięki nowoczesnemu, świeżemu i wielokierunkowemu spojrzeniu na sektor medyczny, będziemy w stanie poprawić jego jakość i efektywność. „

Paweł Kroczek
Paweł KroczekWiceprzewodniczący ds. szpitalnictwa i biznesu
Student IV roku na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz V roku Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Organizator oraz uczestnik kilkunastu projektów z zakresu ochrony zdrowia oraz rynków kapitałowych. Zainteresowany tematyką zarządzania placówkami medycznymi, w szczególności z zakresu finansów.

Prywatnie pasjonat strzelectwa.

„Ochrona zdrowia jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Zachodzące zmiany stawiają przed zarządzającymi placówkami co raz to bardziej wymagające wyzwania. Głęboko wierzę, że dzięki inicjatywie MMM uda się przygotować wysokiej klasy specjalistów w sektorze ochrony zdrowia, tak jak udało się to w innych branżach. Jako zespół stawiamy na interdyscyplinarność, nowoczesne rozwiązania oraz naukę od najlepszych.”