Młodzi Menedżerowie Medycyny to Zespół zrzeszający ludzi u progu swojej kariery zawodowej, którzy będąc specjalistami w różnych sektorach, koncentrują się na poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest on odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie na doskonale przygotowaną kadrę zarządzającą w medycynie. MMM zapewnia zdobywanie wiedzy i kwalifikacji pod okiem najlepszych menedżerów medycyny – zarówno w kraju, jak i za granicą. Realizacja integracji międzywydziałowej oraz międzypokoleniowej umożliwi ewolucję rynku zdrowia oraz osiągnięcie nowoczesnych standardów w organizacji opieki medycznej.

Działamy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

Jesteśmy przyszłością ochrony zdrowia.

Organizujemy praktyki i staże, uczestniczymy w spotkaniach z ludźmi mającymi wpływ na wygląd opieki zdrowotnej w Polsce, opiniujemy bieżące wydarzenia oraz tworzymy wspólne projekty. Nasza działalność skupia się na trzech obszarach, które współtworzą sektor ochrony zdrowia.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

POLITYKA ZDROWOTNA

Współpracujemy z organizacjami kreującymi politykę zdrowotną

Organizujemy praktyki i spotkania z przedstawicielami MZ, WHO, Izb Lekarskich i innych

FARMACJA I BADANIA KLINICZNE

Współpracujemy z sektorem farmaceutycznym

Organizujemy staże i praktyki, a także spotkania z zarządami firm farmaceutycznych oraz współpracę w zakresie badań klinicznych.

SZPITALNICTWO I BIZNES MEDYCZNY

Współpracujemy ze szpitalami

Organizujemy certyfikowane praktyki z zarządzania podmiotem leczniczym, współpracujemy z przedsiębiorstwami medycznymi

Wizja.

Młodzi Menedżerowie Medycyny mają przede wszystkim wspomóc rozwój wybitnych jednostek. Umożliwiamy nawiązywanie kontaktów z liderami ochrony zdrowia, zdobywanie wiedzy pod ich okiem i nabywanie praktyki w ramach staży. Dzięki interdyscyplinarności możemy realizować nowoczesne projekty medyczne wewnątrz zespołu. Nie istnieje u nas hierarchia w standardowym tego słowa znaczeniu. Ważne, żebyś był/a poważny/a i odpowiedzialny/a. Udzielasz się w takim zakresie, w jakim chcesz się udzielać. Pracujesz na swoją przyszłość.

Cel.

Naszym głównym celem jest poprawa jakości leczenia i opieki nad pacjentem w skali makro. Wierzymy, że można to osiągnąć poprzez efektywne zarządzanie oraz systemowe rozwiązania. Jako młodzi, ambitni i pracowici ludzie skupieni na sektorze ochrony zdrowia rozpoczynamy działanie na rzecz społeczeństwa już u progu naszej kariery. Uważamy, że wszelkie reformy należy rozpocząć od edukacji – i sami tę ideę realizujemy, ucząc się i przygotowując do pracy w sektorze, który potrzebuje nowoczesnego podejścia i kompetentnej kadry zarządzającej.

Szpitale partnerskie.

0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług

Poznaj nas.

Ligia Kornowska
Ligia KornowskaPrzewodnicząca
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Młodych Menedżerów Medycyny. Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym oraz kierunku ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wiceprezydent IFMSA-Poland w latach 2015-2016. Organizatorka 35. National General Assembly. Autorka licznych artykułów dot. ochrony zdrowia.

W wolnych chwilach tancerka i instruktorka tańca towarzyskiego.

“Pragnę pomagać ludziom, a dzięki lekarskiemu sercu i biznesowemu umysłowi będę mogła robić to w skali makro. Integracja międzydyscyplinarna i międzywydziałowa jest podstawą rozwoju sektora medycznego. Nowoczesna kadra zarządzająca powinna cechować się szerokimi kompetencjami i wiedzą, którą zdobywa od samego początku swojej kariery.

Wytrwałość jest miarą prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu, ale to entuzjazm go zapoczątkowuje”

Mateusz Jankowski
Mateusz JankowskiWiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej
Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendysta projektu Liderzy Ochrony Zdrowia – Fundacji im. Lesława A. Pagi. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony zdrowia.

Zainteresowany możliwościami wykorzystania nowych technologii w medycynie, reformą systemu kształcenia kadr medycznych i polityką zdrowotną.Globtroter, w wolnych chwilach podróżuje z plecakiem po najdalszych zakątkach globu.

“Fundament systemu ochrony zdrowia stanowią ludzie, którzy go tworzą i w nim pracują. Dzięki nowoczesnemu, świeżemu i wielokierunkowemu spojrzeniu na sektor medyczny, będziemy w stanie poprawić jego jakość i efektywność. “